Statutaire Doelstelling

1. De stichting heeft ten doel:
a. Het bevorderen van deelname aan onderwijs binnen de desa Pacung buurtschap Tejakula op Bali (Indonesie) door middel van het verlenen van studiefinancering in de ruimste zin van het woord.
b. Het bevorderen van innovatie en verbetering van landbouw/tuinbouw nijverheid in genoemde desa pacung door middel van financiele steun. Prioriteit is het garanderen van continuïteit in de te ondersteunen projecten.
c. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
d. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van sponsors die een donatie overmaken, zodat projecten kunnen worden begonnen en voortgezet.

Doelstelling en te verrichten werkzaamheden:

Stichting Learning for Life Bali werkt al decennia nauw samen met de Balinese zusterstichting Gema Ripah, wat betekent: plek van geborgenheid en perspectief. Beide stichtingen hebben dan ook als doel om geborgenheid en perspectief te bieden. De taak van de Nederlandse stichting ligt op het gebied van fondsenwerving, terwijl de Balinese stichting zorgt voor de dagelijkse uitvoering.

Learning for Life Bali is al sinds 1999 actief onder de naam Stichting Fondsenwerving Pacung Bali. Oprichters Frank van Akkeren en Marga van Akkeren-Brink werden gedreven door het doel om kinderen ondersteuning te bieden die wegens geldgebrek onvoldoende kans hebben op goed (vervolg)onderwijs. Hun initiatief sloeg aan en werd op hoog niveau gewaardeerd. Toen de Indonesische regering besloot het kleuteronderwijs verplicht te stellen, werd Frank en Marga gevraagd een kleuterschool te helpen oprichten in Pacung.

Zij vormden een team met gemotiveerde, talentvolle vrouwen en mannen uit de omgeving. Zo werd de basis gelegd voor interne docent- en oudertraining. Enkelen van deze docenten van het eerste uur werken nog steeds in het –nu veertienkoppige- team dat sinds 2017 het centrum zelfstandig draait.

De duurzame samenwerking tussen de Balinese en Nederlandse Stichtingpartners, is in twintig jaar uitgegroeid tot een succesvol educatief centrum:

waar jaarlijks honderdvijftig kinderen deelnemen aan het ‘begrijpend leren programma’;
waar (groot)ouders betrokken worden bij de ontwikkeling van hun (klein)kind;
waar ruim dertig jonge, pas afgestudeerde leerkrachten een training on the job volgden;
waar veertien medewerkers een betaalde baan hebben,
waar alumini elders in Bali twee nieuwe centra zijn begonnen.

Verkrijgen van de inkomsten:

De stichting is financieel volledig afhankelijk van donaties van particulieren en bedrijven. Voor particulieren geldt dat ze gewoon kunnen doneren of dat ze belastingvrij kunnen schenken. Ook als bedrijf kunt u de stichting helpen.

Hoe wordt het vermogen besteed:

Het vermogen van de stichting wordt beheerd door de penningmeester en wordt volledig gebruikt om het programma van de stichting uit te voeren.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten 2020 / 2021

In 2020 en 2021 is het bestuur verschillende keren bij elkaar gekomen om de volgende zaken te bespreken:

– wervings activiteiten
– de voortgang van de zuster stichting in Bali
– Het goedkeuren van de begroting

Statutaire Doelstelling

1. De stichting heeft ten doel:
a. Het bevorderen van deelname aan onderwijs binnen de desa Pacung buurtschap Tejakula op Bali (Indonesie) door middel van het verlenen van studiefinancering in de ruimste zin van het woord.

...Lees meer

b. Het bevorderen van innovatie en verbetering van landbouw/tuinbouw nijverheid in genoemde desa pacung door middel van financiele steun. Prioriteit is het garanderen van continuïteit in de te ondersteunen projecten.
c. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
d. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van sponsors die een donatie overmaken, zodat projecten kunnen worden begonnen en voortgezet.

Doelstelling en te verrichten werkzaamheden:

Stichting Learning for Life Bali werkt al decennia nauw samen met de Balinese zusterstichting Gema Ripah, wat betekent: plek van geborgenheid en perspectief. Beide stichtingen hebben dan ook als doel om geborgenheid en perspectief te bieden. De taak van de Nederlandse stichting ligt op het gebied van fondsenwerving, terwijl de Balinese stichting zorgt voor de dagelijkse uitvoering.

Learning for Life Bali is al sinds 1999 actief onder de naam Stichting Fondsenwerving Pacung Bali. Oprichters Frank van Akkeren en Marga van Akkeren-Brink werden gedreven door het doel om kinderen ondersteuning te bieden die wegens geldgebrek onvoldoende kans hebben op goed (vervolg)onderwijs. Hun initiatief sloeg aan en werd op hoog niveau gewaardeerd. Toen de Indonesische regering besloot het kleuteronderwijs verplicht te stellen, werd Frank en Marga gevraagd een kleuterschool te helpen oprichten in Pacung.

Zij vormden een team met gemotiveerde, talentvolle vrouwen en mannen uit de omgeving. Zo werd de basis gelegd voor interne docent- en oudertraining. Enkelen van deze docenten van het eerste uur werken nog steeds in het –nu veertienkoppige- team dat sinds 2017 het centrum zelfstandig draait.

De duurzame samenwerking tussen de Balinese en Nederlandse Stichtingpartners, is in twintig jaar uitgegroeid tot een succesvol educatief centrum:

waar jaarlijks honderdvijftig kinderen deelnemen aan het ‘begrijpend leren programma’;
waar (groot)ouders betrokken worden bij de ontwikkeling van hun (klein)kind;
waar ruim dertig jonge, pas afgestudeerde leerkrachten een training on the job volgden;
waar veertien medewerkers een betaalde baan hebben,
waar alumini elders in Bali twee nieuwe centra zijn begonnen.

Verkrijgen van de inkomsten:

De stichting is financieel volledig afhankelijk van donaties van particulieren en bedrijven. Voor particulieren geldt dat ze gewoon kunnen doneren of dat ze belastingvrij kunnen schenken. Ook als bedrijf kunt u de stichting helpen.

Hoe wordt het vermogen besteed:

Het vermogen van de stichting wordt beheerd door de penningmeester en wordt volledig gebruikt om het programma van de stichting uit te voeren.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten 2020 / 2021

In 2020 en 2021 is het bestuur verschillende keren bij elkaar gekomen om de volgende zaken te bespreken:

– wervings activiteiten
– de voortgang van de zuster stichting in Bali
– Het goedkeuren van de begroting

Lees minder